Skip to content

Cysylltiadau

Mae manylion cyswllt a gwefannau defnyddiol wedi’u rhestru yma sy’n gywir pan gyhoeddwyd y pecyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Lawrlwythwch fersiwn Word o'r rhestr Cysylltiadau.

 

Gwasanaethau Cymorth Taliadau Uniongyrchol

 

Canolfan Byw’n Annibynnol Dewis 

Darperir gwasanaethau yn Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Bro Morgannwg                   

Gwefan: www.dewiscil.org.uk

Ffôn: 01443 827930

E-bost: info@dewiscil.org.uk 

 

Compass Disability Services

Darperir gwasanaethau ym Mhowys

Gwefan:   www.compassdisability.org.uk

Ffôn: 0330 333 0089 / 01823 282823

E-bost:  powys@compassdisability.org.uk

 

Diverse Cymru

Darperir gwasanaethau yng Nghaerdydd

Gwefan: www.directpaymentscymru.org.uk

Ffôn: 029 2036 8888

E-bost: directpayments@diversecymru.org.uk

 

Gwasanaethau ar gyfer Byw’n Annibynnol

Darperir gwasanaethau yn Nhorfaen

Gwefan: www.s4il.co.uk 

Ffôn: 01633 877908

E-bost: TorfaenOffice@s4il.co.uk    

E-bost: samantham@s4il.co.uk

 

NWAAA -  Cymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru

Darperir gwasanaethau yng Ngwynedd

Gwefan: www.nwaaa.co.uk   

Ffôn:  01248 670852

E-bost: enquiry@nwaaa.co.uk

 

Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth Taliadau Uniongyrchol (Cadeirydd)

Christina Thomas (Sefydliad Rowan)

Gwefan:  www.therowan.org

Ffôn: 01267 245579

E-bost:  christina.thomas@therowan.org

 

Sefydliad Rowan

Darperir gwasanaethau yn Sir Gâr, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych a

Sir Benfro 

Gwefan: www.therowan.org         

Ffôn: 01267 245579

E-bost: Karen.smith@therowan.org (Gogledd Cymru)

E-bost: Christina.Thomas@therowan.org 

 

Ymddiriedolaeth Penderel

Darperir gwasanaethau yn Sir y Fflint a Wrecsam

Gwefan: www.penderelstrust.org.uk 

Ffôn: 01352 706235 

E-bost: wrexham@penderelstrust.org.uk

E-bost: flintshire@penderelstrust.org.uk

 

Mae rhai Awdurdodau Lleol yn darparu gwasanaethau ‘mewnol’.

Awdurdodau lleol

Abertawe  

Gwefan: www.swansea.gov.uk

Vicki Davies

Ffôn: 01792 636000

E-bost: Vicki.davies@swansea.gov.uk

Mariann Pedersen

Ffôn: 01792 636445

E-bost:  Mariann.perdersen@swansea.gov.uk

 

Blaenau Gwent                                                             

Gwefan: www.blaenau-gwent.gov.uk

Tîm Taliadau Uniongyrchol

E-bost: Directpayment@blaenau-gwent.gov.uk

Ffôn: 01495 355265

Andrea James

Ffôn: 01495 357715

E-bost: Andrea.james@blaenau-gwent.gov.uk

 

Bro Morgannwg

Gwefan: www.valeofglamorgan.gov.uk/cy 

Gaynor Jones 

Ffôn: 01446 704759

E-bost: gmjones@valeofglamorgan.gov.uk

Jo Perkins

Ffôn: 01446 704685

E-bost: JPerkins@valeofglamorgan.gov.uk

 

Caerdydd

Gwefan: www.caerdydd.gov.uk 

Peter Lawrence

Ffôn: 02920 873647

E-bost: p.lawrence@cardiff.gov.uk

James A Smith

Ffôn: 02920 536166

E-bost: jamsmith@cardiff.gov.uk

 

Caerfyrddin

Gwefan: www.sirgar.llyw.cymru

Huw Dylan Owen

Ffôn: 01267 234567

E-bost: dowen@sirgar.gov.uk

 

Caerffili

Gwefan: www.caerffili.gov.uk 

Emma Davies

Ffôn: 01443 866947

E-bost: Daviee8@caerphilly.gov.uk

 

Casnewydd

Gwefan: www.newport.gov.uk

Eli Jones

Nigel Stannard

Ffôn: 01633 232161

E-bost: Eli.jones@newport.gov.uk

E-bost: Nigel.stanard@newport.gov.uk

 

Castell-nedd Port Talbot

Gwefan: www.npt.gov.uk

Maggie Hayes

Ffôn: 01639 685916

E-bost: m.hayes@neath-porttalbot.gov.uk

 

Ceredigion         

Gwefan: www.ceredigion.gov.uk

Sue Darnbrook

Ffôn: 01545 572694

E-bost: sueda@ceredigion.gov.uk

Megan Walters

Ffôn: 01545 572667

E-bost: meganw@ceredigion.gov.uk

 

Conwy

Gwefan: www.conwy.gov.uk

Alison Thomas

Ffôn: 01492 575600

E-bost: Alison.thomas@conwy.gov.uk

 

Gwynedd

Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Carys Archer

Ffôn: 01286 679225

E-bost: carysannarcher@gwynedd.gov.uk

Rhian Wyn Powell

Ffôn: 01286 679225

E-bost: RhianWynPowell@gwynedd.gov.uk

 

Merthyr

Gwefan: www.merthyr.gov.uk

Lesley Ann-Gallent

Ffôn: 01685 724500

E-bost: Lesley-Anne.Gallent@merthyr.gov.uk

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Gwefan: www.bridgend.gov.uk

Mike Harris

Ffôn: 01656 815353

E-bost: Mike.harris@bridgend.gov.uk

Angela Waygood

Ffôn: 01656 642053

E-bost: Angela.Waygood@bridgend.gov.uk

Mark Wilkinson

Ffôn: 01656 642281

E-bost: mark.wilkinson@bridgend.gov.uk

 

Powys

Gwefan: www.powys.gov.uk

Lucy Stimson

Ffôn: 01874 623741

E-bost:ar.team@powys.gov.uk

Christine Owen

Ffôn: 01874 826846

E-bost: christine.owen@powys.gov.uk

 

Rhondda Cynon Taf

Gwefan: www.rctcbc.gov.uk

Yvonne Powell

Ffôn: 01443 425434

E-bost: Yvonne.powell@rctcbc.gov.uk

Catherine Tyler

Ffôn: 01443 665472

E-bost: catherine.e.tyler@rctcbc.gov.uk

 

Sir Benfro

Gwefan: www.pembrokeshire.gov.uk

Sallie-Ann Arthur

Ffôn: 01437 771855

E-bost: Sallie.arthur@pembrokeshire.gov.uk

 

Sir Ddinbych

Gwefan: www.denbighshire.gov.uk/cy 

Gwynfor Griffiths

Ffôn: 01824 706632

E-bost: gwynfor.griffiths@denbighshire.gov.uk

 

Sir Fynwy

Gwefan: www.monmouthshire.gov.uk

Diana Wallace

Ffôn: 01600 710053

E-bost: dianawallace@monmouthshire.gov.uk

 

Sir y Fflint

Gwefan: www.siryfflint.gov.uk   

Mark Cooper

Ffôn: 01352 703687 / 701101

E-bost: Mark_Cooper@Flintshire.gov.uk

 

Torfaen

Gwefan: www.torfaen.gov.uk

Zoe Williams

Ffôn: 01633 648781

E-bost: Zoe.williams@torfaen.gov.uk

 

Wrecsam

Gwefan: www.wrexham.gov.uk

Melissa Jackson

Ffôn: 01978 298543

E-bost: Melissa.jackson@wrexham.gov.uk

 

Ynys Môn

Gwefan: www.ynysmon.gov.uk

Barbara Williams

Ffôn: 01248 751935

E-bost: barbarawilliams@anglesey.gov.uk

 

Partneriaethau Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

 

Abertawe   

E-bost: vickie.lawday@swansea.gov.uk

 

Blaenau Gwent

E-bost: Elaine.Bates@caerphilly.gov.uk

 

Bro Morgannwg

E-bost: scrinion-jones@valeofglamorgan.gov.uk

 

Caerdydd

E-bost: JFarr@cardiff.gov.uk

 

Caerfyrddin

E-bost: scwdpartnership@carmarthenshire.gov.uk

 

Caerffili

E-bost: Elaine.Bates@caerphilly.gov.uk

 

Casnewydd

E-bost: Pat.Bridge@newport.gov.uk

 

Castell-nedd Port Talbot

E-bost: l.doyle@npt.gov.uk

E-bost: j.m.williams@npt.gov.uk

 

Ceredigion

E-bost: Patricia.Smith@ceredigion.gov.uk

 

Conwy

E-bost: kerry.jones@conwy.gov.uk

 

Gwynedd

E-bost: tonwendavies@gwynedd.gov.uk

 

Merthyr

E-bost: Deana.Newport@merthyr.gov.uk

 

Pen-y-bont ar Ogwr

E-bost: Rhys.Williams@bridgend.gov.uk

 

Powys

E-bost: gwyneth.davies@powys.gov.uk

 

Rhondda Cynon Taf

E-bost: Margot.M.Hopwood@rhondda-cynon-taff.gov.uk

E-bost: sarah.j.williams@rhondda-cynon-taff.gov.uk

 

Sir Benfro

E-bost: diana.osullivan@pembrokeshire.gov.uk

 

Sir Ddinbych

E-bost: joanna.driver@denbighshire.gov.uk

 

Sir Fynwy

E-bost: AnnabelleArnold@monmouthshire.gov.uk

 

Sir y Fflint

E-bost: jane.m.davies@flintshire.gov.uk

 

Torfaen

E-bost: sue.manning@torfaen.gov.uk

 

Wrecsam

E-bost: louise1.davies@wrexham.gov.uk

 

Ynys Môn

E-bost: rxhss@anglesey.gov.uk

 

Sefydliadau ac adnoddau perthnasol eraill

 

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Ei nod yw gwella sefydliadau a bywyd gwaith trwy gysylltiadau gwell o ran cyflogaeth. Maent yn helpu â chysylltiadau o ran cyflogaeth trwy gyflenwi data cyfoes, cyngor annibynnol a hyfforddiant o ansawdd uchel, a gweithio gyda chyflogwyr a chyflogeion i ddatrys problemau a gwella perfformiad.

Mae cyngor am ddim ar gael o:

www.acas.org.uk 

Ffôn: 08457 47 47 47

Minicom: 08456 06 16 00

 

Cyngor Gofal Cymru

Mae’r Cyngor Gofal yn hyrwyddo safonau ymarfer uchel ymhlith gweithwyr gofal cymdeithasol ac mae’n cefnogi’r gweithlu trwy ddarparu adnoddau ac arweiniad i helpu dysgu a datblygu.

www.cgcymru.org.uk

Ffôn: 0300 3033444

 

Mae Anabledd Cymru yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am hawliau, y model cymdeithasol o anabledd a byw’n annibynnol.

www.disabilitywales.org/cy 

Ffôn: 029 20887325

 

Dysgu o Ddysgu

Gwefan gymharu am ddim sy’n darparu gwybodaeth am amrywiaeth o ddysgu sydd ar gael. Mae’n cynnwys offeryn gwerthuso ar-lein i’ch helpu i reoli eich dysgu a gwneud yn siŵr eich bod yn cael y gwerth gorau am eich arian.

www.learnfromlearning.co.uk

 

Mae’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) yn gwella bywydau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal trwy rannu gwybodaeth am yr hyn sy’n gweithio. Mae ganddynt ystod o wybodaeth, canllawiau, deunydd e-ddysgu a ffilmiau ar amrywiaeth o destunau defnyddiol.

www.scie.org.uk 

Ffôn: 020 7535 0900

 

Mae Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGCC) Cymru yn cefnogi Fforwm Taliadau Uniongyrchol Cymru Gyfan ac yn darparu manylion cyswllt taliadau uniongyrchol awdurdodau lleol.

 www.ssiacymru.org.uk

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

www.wcva.org.uk

Ffôn: 0800 2888 329