Skip to content

Adran 1

Cynorthwy-ydd personal ac unigolyn yn peintioManteision dysgu a hyfforddiant i’ch Cynorthwywyr Personol a chi

Mae buddsoddi yn dysgu a hyfforddiant eich Cynorthwywyr Personol yn bwysig ac yn cynnig nifer o fanteision. Mae’n gallu gwella:

  • gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau eich Cynorthwywyr Personol
  • y ffordd y mae eich Cynorthwywyr Personol yn eich cynorthwyo
  • hyder eich Cynorthwywyr Personol
  • boddhad swydd eich Cynorthwywyr Personol
  • y berthynas gadarnhaol rhyngoch chi a’ch Cynorthwywyr Personol

Mae hefyd yn eich helpu i :

  • gyflawni eich cyfrifoldebau fel cyflogwr ac yn eich galluogi chi a’ch Cynorthwywyr Personol gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfreithiau perthnasol a ffyrdd o weithio’n ddiogel
  • bodloni gofynion yswiriant

Mae buddsoddi yn dysgu a hyfforddiant eich Cynorthwywyr Personol yn dangos eich bod yn eu gwerthfawrogi.

“Dysgais am bethau doeddwn i byth yn eu gwybod – cyfrinachedd, diogelu a methiant difrifol. Fe wnaethom ni feddwl am sefyllfaoedd anodd fel y byddwn i’n gwybod sut i ddelio â phethau o ran fy nyletswydd gofal”
Cynorthwy-ydd  Personol a gwblhaodd Ddiploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol (FfCCh) Lefel 3
Lawrlwythwch ffurflenni