Skip to content

 

Cynllun Sefydlu ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol - ffurflen

Enw’r Cynorthwy-ydd Personol :

Dyddiad:

Enw’r Cyflogwr:

 

Mae cyfnod Sefydlu wedi’i gynllunio yn helpu i’ch cyflwyno i’ch rôl a’ch cyfrifoldebau newydd. Mae’n darparu strwythur er mwyn cynllunio sut y gellir eich cefnogi i gaffael, datblygu a chryfhau eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n hanfodol o ran eich rôl yn ystod yr ychydig ddyddiau ac wythnosau nesaf.

Y wybodaeth, sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen

Sut i gyflawni hyn?

Pryd a ble?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llofnodwyd (Cynorthwy-ydd Personol)….……………………………………......................................

Llofnodwyd (Cyflogwr) ………………………………………………………..........................................