Skip to content

 

Cynllun dysgu ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol - ffurflen

 

Enw’r Cynorthwy-ydd Personol:

Dyddiad dechrau gweithio gyda’r cyflogwr:

Dyddiad cychwyn y cynllun dysgu:

 

Beth rwyf eisiau /angen cyflawni – pa wahaniaeth fydd yn ei wneud?

Pa wybodaeth a sgiliau mae’n rhaid i mi eu datblygu?

Dulliau a gweithgareddau y cytunwyd arnynt

Pryd a ble bydd y dysgu a’r datblygu’n digwydd?

Dyddiad

Sylwadau -

Pa wahaniaeth a wnaeth?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llofnodwyd (Cynorthwy-ydd Personol) …….................................................................... Dyddiad ...........................

 

Llofnodwyd (Cyflogwr) ....………………………………………………………………….......... Dyddiad ……………………