Skip to content

 

Cynllun Dysgu ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol - enghraifft

 

Enw’r Cynorthwy-ydd Personol:

 

Gareth Thomas

Dyddiad dechrau gweithio gyda’r cyflogwr: 15 Chwefror 2014

 

Dyddiad dechrau’r cynllun dysgu: 22 Chwefror 2014

 

 

Beth rwyf eisiau / angen ei gyflawni – pa wahaniaeth fydd yn ei wneud?

Pa wybodaeth a sgiliau mae’n rhaid i mi eu datblygu?

Dulliau a gweithgareddau y cytunwyd arnynt

Pryd a ble bydd y dysgu a’r datblygu’n digwydd?

Dyddiad

Sylwadau -

Pa wahaniaeth a wnaeth?

Cefnogi Ed i symud o gwmpas yn ddiogel

 

 

 

Dysgu am barlys yr ymennydd a sut mae’n effeithio ar Ed

Deall sut i’w symud a’i osod, a’i godi’n ddiogel

 

 

Gwybodaeth am barlys yr ymennydd, sut mae’n effeithio ar y corff a sut i gefnogi Ed yn effeithiol

Cwrs symud a gosod

 

 

 

Darllen ar-lein, taflenni gwybodaeth a thrafodaeth gydag Ed

 

 

Canolfan hyfforddi yr awdurdod lleol

 

 

Cael mynediad at gyfrifiadur yn nhŷ Ed a thrafodaeth gydag Ed

24/02/14

 

 

 

 

10/05/14

Gallu helpu Ed i symud yn fwy cyfforddus a diogel

 

 

Yn fwy hyderus i gynorthwyo Ed gyda’i gyflwr, megis ffiniau poen gwahanol

 

 

 

 

Llofnodwyd (Cynorthwy-ydd Personol) …………Gareth Thomas……………………………. Dyddiad …22/02/14………..

 

Llofnodwyd (Cyflogwr) ....……………………………Ed Turner……………………………...... Dyddiad …22/02/14…….....