Skip to content

 

Cofnod o gyfarfod goruchwylio Cynorthwy-ydd Personol – ffurflen

 

Enw’r Cynorthwy-ydd Personol:

Dyddiad:

 

Enw’r Cyflogwr:

 

 

 

Cynnydd gyda gwaith ers y cyfarfod goruchwylio diwethaf

Tasgau / Rolau’r swydd

 

Gwaith a gwblhawyd

Camau nesaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflawniadau ers y cyfarfod goruchwylio diwethaf

 

 

 

 

 

 

 

 

Anawsterau neu broblemau ers y cyfarfod diwethaf. Camau gweithredu y cytunwyd arnynt i’w datrys

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynnydd gyda chynlluniau dysgu ac unrhyw faterion y cytunwyd arnynt yn yr adolygiad blynyddol

Gweithgareddau penodol

 

 

Sut mae hyn wedi helpu’r Cynorthwy-ydd Personol i ymgymryd â thasgau?

A fu hyn o fudd i’r unigolyn sy’n cael ei gefnogi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrhyw faterion eraill a drafodwyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llofnodwyd (Cynorthwy-ydd Personol)….……………………………………

Llofnodwyd (Cyflogwr) ………………………………………………………....

 

 

Adolygiad Blynyddol - pynciau a awgrymwyd

 

Crynhoi cyflawniadau neu anawsterau dros y flwyddyn a sut yr aethpwyd i’r afael â nhw.

 

Newidiadau y cytunwyd arnynt a ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol

 

 

Rhagor o ddysgu neu hyfforddiant sy’n ofynnol