Skip to content

Cydnabyddiaethau

Hoffai Cyngor Gofal Cymru ddiolch i bawb sydd wedi gweithio gyda ni i greu’r pecyn canllawiau hwn, gan gynnwys:

Canolfan Byw’n Annibynnol Dewis

Cyflogwyr taliadau uniongyrchol

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen

Diverse Cymru

Fforwm Taliadau Uniongyrchol Cymru Gyfan

Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth Taliadau Uniongyrchol

Sefydliad Rowan 

a

Sgiliau Gofal (Skills for Care) am rannu eu hadnoddau i lywio’r gwaith hwn.

Skills for Care, Employing Personal Assistants Toolkit (Leeds, 2014) http://www.skillsforcare.org.uk/Employing-your-own-care-and-support/Support-for-individual-employers/Employing-personal-assistants-toolkit.aspx

www.paskills.org.uk sydd ar gael am ddim trwy dudalen cefnogaeth i’r cyflogwr unigol ar wefan Sgiliau Gofal