Skip to content

Mae’r pecyn canllawiau hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu i gynorthwyo eich Cynorthwywyr Personol i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau yn effeithiol. Ei nod hefyd yw eich cynorthwyo â’ch cyfrifoldebau fel cyflogwr i gynorthwyo dysgu a datblygiad personol eich Cynorthwywyr Personol.

Mae’r pecyn canllawiau yn darparu gwybodaeth ac adnoddau gwerthfawr ar nifer o destunau sy’n amrywio o sut mae oedolion yn dysgu i’r hyfforddiant a’r cymwysterau a allai fod o gymorth. Mae wedi’i rannu yn ôl yr adrannau canlynol:

1.   Manteision dysgu a hyfforddi i’ch Cynorthwywyr Personol a chi

2.   Paratoi i gyflogi’r Cynorthwywyr Personol cywir

3.   Cyflwyno eich Cynorthwywyr Personol i’w rôl newydd

4.   Dysgu a datblygu parhaus

5.   Dysgu, hyfforddiant a chymwysterau

6.   Sut i fodloni anghenion dysgu a hyfforddi eich Cynorthwywyr Personol

Gallwch glicio ar yr adran sydd o ddiddordeb i chi neu lawr lwytho neu argraffu tudalennau. Maent yn cynnwys gwybodaeth; arweiniad; enghreifftiau ac adnoddau. Mae pob adran wedi’i chynllunio i gynnig ffyrdd ymarferol i chi gynorthwyo eich Cynorthwywyr Personol i fod yn gymwys a hyderus wrth roi’r gefnogaeth a’r cymorth yr hoffech ei dderbyn. Ceir gwybodaeth bellach trwy glicio tabiau sy’n cynnwys:

Mae'r adran Cysylltiadau yn cynnwys dolenni cyswllt i sefydliadau, gwasanaethau  a gwefannau.

Mae Geirfa o’r termau sydd wedi’i hamlygu mewn print glas yn y pecyn.

Defnyddiwch y botwm Rhannwch eich adborth  i gysylltu â ni i wneud ymholiad neu roi adborth.

Mae ffurflenni sampl, yn yr adran Enghreifftiau, yn cynnwys rhai gallwch ddefnyddio i gynllunio neu gofnodi sefydlu, goruchwyliaeth neu ddysgu. Ceir enghreifftiau o ffurflenni wedi’i llenwi hefyd.

 

 Mae fersiwn Word o'r pecyn cymorth cyfan ar gael i'w lawrlwytho Pecyn cyflogwyr ar gyfer cefnogi dysgu Cynorthwywyr Personol